Δημοσιεύσεις
  • Γεωργαλάς Αθανάσιος, Πολλάτος Φίλιππος (2011) 'Ελεύθερο Λογισμικό για Τηλεκπαίδευση μέσω Διαδικτύου. Πρακτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας Linux - BigBlueButton στην ΑΣΠΑΙΤΕ'. Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην Τεχνολογική-Επαγγελματική Εκπαίδευση. Καινοτομικές Δράσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης. ΑΣΠΑΙΤΕ 2011.
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2012) 'An Analysis of Privacy Threats and Tools in Internet Based Communications'. Thesis, Kingston University, 2012.
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2012) 'Enchanting and evaluating learning experiences in a Web-Based Learning Management System (LMS): the case of a computers network lab'. Thesis, Roehampton University, 2012.
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2013) Internet Denial of Service: Attacks and Defense Mechanisms, 31 Jan, [Online], Available: http://www.itwalker3.com/?p=1074
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2013) DNS Vulnerabilities and Countermeasures, 31 Jan, [Online], Available: http://www.itwalker3.com/?p=1124
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2013) Weaknesses of Security Mechanisms in 802.11 Wireless Networks, 1 Feb, [Online], Available: http://www.itwalker3.com/?p=1134
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2013) Security Issues in Multimedia Transmission, 2 Feb, [Online], Available: http://www.itwalker3.com/?p=1166
  • Georgalas Athanasios – Antonios (2013) How can Teacher Teams foster collaboration, self-efficacy and management skills within a school environment?, 4 Feb, [Online], Available: http://www.itwalker3.com/?p=1230
Georgalas